Refund and Returns Policy

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Nelsdesigns/De Kleine Muis. Door het plaatsen van een bestelling verklaart u met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan en verantwoordelijk te zijn over uw daad van aankoop.

Nelsdesigns vestiging te
Groenhof 45
3890 Gingelom
BTW BE0830897545

Prijzen
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro.
De prijzen gelden steeds per stuk tenzij anders vermeld.
De prijzen zijn steeds exclusief verzendingskosten, inclusief btw.
De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van deze fouten en kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn.

Aansprakelijkheid
Alle artikelen die verkocht worden door Nelsdesigns/De Kleine Muis worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven. Mocht er zich toch een fout voordoen, of afwijkende kleur zijn, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. (Ook de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben hier een invloed op.)

Voor graveringen op hout kan er verschil zijn in kleur van gravering afhankelijk van het hout.

Nelsdesigns/De Kleine Muis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten die worden aangboden op onze website.

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan Nelsdesigns/De Kleine Muis mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. De consument stuurt deze dan in originele verpakking op eigen risico en kosten terug. Het artikel dient in ongewijzigde staat terug gezonden te worden. Van zodra wij de artikelen in originele staat hebben ontvangen wordt uw geld (met uitzondering van de verzend- en betaalkosten) teruggestort binnen de 30 dagen.
Voor artikelen die afgeprijsd zijn (bij acties, solden of door gebruik van een kortingscode) wordt enkel een tegoedbon geschonken.

Bij het annuleren van een bestelling alvorens deze wordt verstuurd (enkel voor ON HOLD bestellingen of pre-orders mogelijk) zijn bovenstaande voorwaarden ook van toepassing.

Schade/Fout of tekort
Indien er schade of een fout/tekort is bij de levering dient de consument dit te melden binnen de 5dagen na aflevering van de goederen met duidelijk fotomateriaal, vermelding van ordernummer alsook wie de bestelling opgemaakt heeft. Zonder deze informatie wordt geen gevolg gegeven aan een klacht.

Betalingsvoorwaarden
Facturen zijn betaalbaar binnen de 14dagen.
Er wordt een verwijlinterest aangerekend vanaf 1 maand na factuurdatum van 2,75% per maand op het factuurbedrag.
Er wordt een algemene schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag.
Er worden administratieve onkosten aangerekend voor een forfait van € 15.

Privacy
Alle privé gegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling en verzending van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden.

Nelsdesigns vestiging te
Groenhof 45
3890 Gingelom
BTW BE0830897545